Сторінка психолога

Рекомендації вчителям

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 [0 Votes]

Рекомендації вчителям

Рекомендації вчителям

Правила, яких має дотримуватися вчитель щодо невстигаючих учнів

 • Не ставте невстигаючого учня в несподівану ситуацію «запи­тання — відповідь»; дайте учневі можливість підготуватися та обмір­кувати відповідь.
 • Бажано, щоб учень відповідав не усно, а письмово.
 • Засвоєння великого за обсягом, різноманітного складного матеріалу не давайте відраду; розділіть його на окремі інформацій­ні шматки і подавайте поступово, в міру засвоєння.
 • Не примушуйте невстигаючих учнів відповідати новий, тіль­ки-но засвоєний на уроці матеріал; відкладіть опитування на нас­тупний урок, дайте учневі можливість опрацювати його вдома.
 • Шляхом правильної тактики опитувань і заохочень (не лише оцінкою, а й зауваженнями типу «відмінно», «молодець», «розумни­ця» тощо) формуйте в учня впевненість у власних силах, у своїх знаннях, у можливості вчитися; ця впевненість допоможе учневі в екстремальних, стресових ситуаціях іспитів, контрольних, олімпіад тощо.
 • Тактовно оцінюйте невдачі учня, адже він сам дуже болісно їх сприймає.
 • Під час підготовки відповіді давайте час для перевірки та виправлення написаного.
 • Якомога менше відволікайте учня, його увагу, створюйте спокійну, а не неврозну обстановку.

Кодекс честі вчителя

Вимоги до кандидатів на посаду вчителя

Учителем може бути кожен, хто не дозволяє собі негідних вчинків.

Кожен кандидат на посаду вчителя зобов'язаний пройти тестування на:

 • фахову придатність;
 • компетентність з обраного предмету;
 • психічні, моральні та етичні якості;
 • комунікабельність;
 • На вільні вакансії приймаються кандидати, які пройшли конкурсний відбір у відповідному навчальному закладі.

 

Права та обов'язки вчителя (передбачені нормами моралі)

Учитель має право:

 • на свободу совісті, інформації;
 • на вільне висловлювання власних поглядів і переконань відповідно до морально-етичних норм;
 • на захист фахової честі та гідності;
 • на підвищення кваліфікації;

 

Обов'язки вчителя (основні моральні якості вчителя)

 • Бути чесним порядним.
 • Уникати всього, що може зашкодити власному авторитетові.
 • Любити своїх учнів, сприяти їхньому інтелектуальному та моральному становленню, у кожному бачити особистість.
 • Об'єднувати суспільні інтереси з інтересами кожного, щоб турботи колективу стали особистими турботами кожного.
 • Бути гуманістом. (Гуманізм — ставлення до людини як до вищої цінності на землі.)
 • Щиро цікавитися справами іншої людини, бути доброзичливим, допомагати порадою, співчувати горю, визнавати право кожного на щастя.
 • Виховувати в собі доброту, чуйність, сердечність, ввічли­вість, шляхетність, делікатність, самовідданість, вимогливість до себе.
 • Любити батьківщину.
 • Доводити це результатами власної праці.
 • Мати почуття власної гідності. (Гідність учителя — шанування власних чеснот за поважного ставлення до чеснот навколиш­ніх).
 • Шанобливо ставитись до учнів, колег, батьків.
 • Дотримуватись моральних та етичних норм суспільства, свого колективу (Моральність — внутрішні та духовні якості, якими керу­ється людина, етичні норми; правила поведінки, обумовлені якостями. Мораль — моральні норми поведінки, стосунків, а також сама мо­раль).
 • Ефективно використовувати науковий потенціал для вирішення освітніх і виховних завдань.
 • Удосконалювати теоретичні знання та практичні навички пе­дагогічної майстерності, зокрема норм моралі.

Учитель не має права:

 • Принижувати честь і гідність учнів і колег.
 • Виявляти ненависть до учнів і колег.
 • Зневажати інші народи та культури.
 • Залучати дітей до праці, яка непередбачена загальноосвіт­німи програмами, навчальним планом і статутом школи.
 • Визначити навчальні навантаження, які перевищують норми, за­тверджені органами охорони здоров'я.
 • Зазіхати на гідність учителя, учня, батька. (Почуття власної гідності — визнання своїх позитивних якостей, скромність).

Завантажити

 • Створено .
 • Переглядів: 1117

Останні новини: