Накази директора школи. Навчально-методичний посібник. Помічник директора школи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 [0 Votes]

Помічник директора школи

  • 62 накази циклу «Початок навчального року»
  • 5 ситуаційних наказів
  • 35 поточних наказів
  • 11 наказів циклу «Закінчення навчального року»
  • 12 додатків до наказів

Зміст:

Завантажити Накази директора школи. Навчально-методичний посібник. Помічник директора школи
 

Розділ 1. Загальні вимоги до наказів школи
1. 1. Оформлення наказів
1.2. Вимоги до змісту наказу
1.3. Окремі зауваження
Розділ 2. Накази циклу «Початок навчального року»
Циклограма наказів на початок навчального року
2.1. Наказ «Про підготовку школи до нового навчального року»
Додаток 1. План заходів щодо підготовки й обладнання приміщень навчального закладу до нового навчального року
2.2. Наказ «Про проведення огляду-конкурсу на кращу підготовку навчальних кабінетів ___ школи до нового ___ навчального року»
Додаток 1. Положення про щорічний огляд-конкурс на кращу підготовку навчальних кабінетів ____ школи до нового навчального року
Додаток 2. Склад комісії з перевірки готовності навчальних кабінетів до нового ___ навчального року і визначення переможців огляду-конкурсу
Додаток 3. Протокол експертизи готовності навчального кабінету № __ до ___ навчального року
2.3. Про підсумки проведення огляду-конкурсу навчальних кабінетів до нового навчального року
2.4.  Наказ «Про створення постійної технічної комісії з обстеження приміщень і споруд
2.5. Наказ «Про призначення відповідальних осіб за організацію охорони праці в навчальному закладі та його структурних підрозділах ___ навчального року»
2.6. Наказ «Про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі»
2.7. Наказ «Про призначення відповідального за протипожежний стан у навчальному закладі»
2.8. Наказ «Про призначення відповідального за організацію роботи з кислотами»
2.9. Наказ «Про призначення відповідального за організацію медичного обслуговування учасників навчально-виховного процесу в ___ школі у ____ навчальному році»
2.10. Наказ «Про упорядкування роботи школи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою в ___ навчальному році»
2.11. Наказ «Про розподіл функціональних обов’язків адміністрації _______ школи»
2.12. Наказ «Про розподіл відповідальності щодо організації роботи з охорони праці в навчальному закладі та його структурних підрозділах ___ навчального року»
2.13. Наказ «Про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі»
2.14. Наказ «Про призначення відповідального за організацію медичного обслуговування учасників навчально-виховного процесу в ___ школі у ____ навчальному році»
2.15. Наказ «Про призначення відповідальної особи за будівлі на території навчального закладу»
2.16. Наказ «Про створення постійної пожежно-технічної комісії»
2.17. Наказ «Про створення тарифікаційної комісії»
2.18. Наказ «Про призначення відповідального за бібліотечний фонд і роботу бібліотеки»
2.19. Наказ «Про використання програмного комплексу «Міська освітня мережа» в ___________ школі № _____»
2.20. Наказ «Про призначення відповідального за заповнення сайту, змістовність, своєчасність оновлення інформації»
2.21. Наказ «Про створення комісії громадського контролю та організацію її роботи у ________ навчальному році»
2.22. Наказ «Про створення комісії із трудових спорів»
2.23 Наказ «Про відкриття гуртків у ___________ навчальному році»
Додаток до наказу. Графік роботи гуртків
2.24 Наказ «Про зарахування учнів 10–11 класів до факультативів»
2.25 Наказ «Про створення загону «Екологічна варта»
2.26. Наказ «Про створення загону юних друзів поліції»
2.27. Наказ «Про організацію волонтерського загону
2.28. Наказ «Про створення комісії щодо виконання п. 4 ч. 2 Положення про формування і використання фонду загального обов’язкового навчання у ______ навчальному році»
2.29. Наказ «Про організацію роботи щодо економії енергоносіїв»
2.30. Наказ «Про організацію навчально-виховного процесу та режим роботи ___________ школі № ___ на ________ навчальний рік»
2.31. Наказ «Про проведення Дня знань»
2.32. Наказ «Про стан організації оздоровчої кампанії влітку ____ року»
2.33. Наказ «Про порядок організації роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в __________ школі № ___ ______ навчального року»
2.34. Наказ «Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів ____ школи № ___ до початку __ навчального року»
2.35. Наказ «Про організацію та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів ___ школи № _____ навчального року»
2.36. Наказ «Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів»
2.37. Наказ «Про організацію профілактичної роботи з питань попередження всіх видів дитячого травматизму»
2.38. Наказ «Про затвердження та введення в дію інструкцій з безпеки життєдіяльності учнів»
2.39. Наказ «Про проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці працівників»
2.40. Наказ «Про організацію безкоштовного пільгового харчування у їдальні школи учням пільгового контингенту»
2.41. Наказ «Про організацію харчування учнів»
2.42. Наказ «Про організацію роботи в осінньо-зимовий період»
2.43. Наказ «Про призначення відповідального за безпечну експлуатацію електроустановок»
2.44. Наказ «Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя»
2.45. Наказ «Про перелік базових підручників для використання у навчально-виховному процесі»
2. 46 Наказ «Про контроль за відвідуванням учнів»
2.47. Наказ «Про роботу із зверненням громадян»
2.48. Наказ «Про організацію роботи з обдарованими учнями»
2.49. Наказ «Про організацію вивчення стану викладання окремих предметів та рівня навчальних досягнень учнів»
2. 50. Наказ «Про здійснення внутрішнього контролю»
2. 51. Наказ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами»
2. 52. Наказ «Про організацію роботи з молодими спеціалістами»
2.53. Наказ «Про організацію позакласної роботи з фізичної культури»
2.54. Наказ «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів»
2.55. Наказ «Про роботу бібліотеки школи»
2.56. Наказ «Про організацію роботи груп продовженого дня»
2.57. Наказ «Про зарахування учнів 1–4 класів до складу груп продовженого дня ____ навчального року»
2. 58. Наказ «Про упорядкування роботи щодо порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту випускникам ____ школи № ___»
2.59. Наказ «Про вивчення предмета “Захист Вітчизни”»
2.60. Наказ «Про забезпечення стрільб з пневматичної гвинтівки з вихованцями гуртка «Захисник Батьківщини»
2.61. Наказ «Про організацію роботи ______ школи № ___ в Інформаційній системі управління освітою (ІСУО)»
2.62. Наказ «Про атестацію педагогічних працівників в 2014/2015 навчальному році»
Розділ 3. Ситуаційні накази
Орієнтовний перелік ситуаційних наказів
3.1. Наказ «Про створення комісії з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру»
3. 2.Наказ «Про тимчасове звільнення від занять учня ___ класу ___ (П. І. Б.)»
3.3. Наказ «Про проведення карантинних заходів у ___ класі»
3.4. Наказ «Про зарахування учнів 1–4 класів до складу груп продовженого дня ____ навчального року»
3.5. Наказ «Про надання грошової допомоги дітям пільгових категорій зі складу учнів ___ школи»
Розділ 4. Поточні накази
Орієнтовний перелік поточних наказів із окремих питань організації навчально-виховного процесу
4.1. Про введення в дію номенклатури справ ___ школи на ___ рік
Додаток 1. Номенклатура справ
Додаток 2. Відповідальні та терміни зберігання документів
4.2. Наказ «Про результати перевірки щодо організації єдиної системи навчальної та позакласної діяльності учнів у групі продовженого дня»
4.3.  Наказ  «Про  підсумки  класно-узагальнювального контролю в  10 класах»
4.4. Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів у 9–11-х класах з іноземної мови (англійської)»
4.5. Наказ «Про виконання рекомендацій після контролю стану викладання і рівнів навчальних досягнень учнів з української мови та літератури»
4.6. Наказ «Про результати виконання вимог мовного законодавства»
4.7. Наказ «Про здійснення обліку відвідування учнями уроків, роботу класних керівників щодо запобігання пропусків уроків учнями без поважних причин»
4.8. Наказ «Про організацію контролю щодо об’єктивності семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів у ___ навчальному році»
4.9. Наказ «Про підсумки виконання мовного законодавства»
4. 10. Наказ «Про роботу щодо профілактики злочинних проявів у учнівському середовищі ____ школи у І семестрі ____ навчального року»
4.11. Наказ «Про підсумки науково-методичної роботи в І семестрі ___ навчального року»
4. 12. Наказ «Про результати перевірки шкільної документації»
4.13. Наказ «Про стан ведення зошитів з української мови та математики учнів 1–11-х класів»
4.14. Наказ «Про перевірку поурочних планів учителів школи»
4.15. Наказ «Про виконання інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану за підсумками І семестру ___ навчального року»
4.16. Наказ «Про підсумки проведення експертних контрольних робіт»
4.17. Наказ «Про результати навчальних досягнень учнів ___ школи за І семестр ___ навчального року»
4.18. Наказ «Про результати навчальних досягнень учнів початкової школи у ___ навчальному році»
4.19. Наказ «Про підсумки роботи з правового виховання, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі, виконання Комплексної програми профілактики правопорушень у ___ області на ___ роки у І семестрі ___ навчального року»
4.20. Наказ «Про проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності»
4.21. Наказ «Про підсумки проведення тижня з охорони праці»
4.22. Наказ «Про стан роботи з охорони праці у І семестрі ___ навчального року»
4.23. Наказ «Про стан роботи з організації та проведення медичного обслуговування дітей у ___ школі»
4.24. Наказ «Про підсумки роботи ___ школи з цивільного захисту у ____ році та завдання на ___ рік»
Додаток. Перелік навчальних груп і керівників занять з ЦЗ
4.25. Наказ «Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту в ___ школі»
4.26. Наказ «Про організацію роботи з майбутніми першокласниками»
4.27. Наказ «Про організацію роботи щодо забезпечення наступності у роботі вчителів 5-х класів»
4.28. Наказ «Про підсумки організації індивідуального навчання у І семестрі ___ навчального року»
4.29. Наказ «Про підсумки роботи з організації харчування учнів ___ школи у I семестрі ___ навчального року»
4.30. Наказ «Про організоване закінчення І семестру ___ навчального року»
4. 31. Наказ «Про організацію роботи наукового товариства учнів»
4.32. Наказ «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів в ___ школі у ___ навчальному році»
Додаток 1. Графік проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у __ навчальному році
Додаток 2. Відомості про учасників олімпіад
Додаток 3. Заявка на участь команди _______ (навчального закладу) в II (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади ____ навчального року з____(навчальний предмет)
4.33. Наказ «Про підсумки участі у І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у школі ___ в ____ навчальному році»
4.34. Наказ «Про підсумки виховної роботи школи у І семестрі ___ навчального року»
4.35. Наказ «Про проведення тижня психології»
Розділ 5. Накази циклу «Закінчення навчального року»
5.1. Наказ «Про порядок організованого закінчення ___ навчального року та проведення державної підсумкової атестації»
5.2. Наказ «Про результати шкільного огляду-конкурсу щодо збереження підручників»
5.3. Наказ «Про підсумки участі учнів ___ школи в II (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у ___ навчальному році»
5.4. Наказ «Про підсумки проведення Дня цивільного захисту»
5.5. Наказ «Про результати участі учнів ___ школи в шкільному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України ___ навчального року
Додаток 1. Дані про учасників шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у ___ навчальному році (9–11 класи)
Додаток 2. Інформація про учасників шкільного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН України учнів 2–8 класів у ___ навч. році
5.6. Наказ «Про стан управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи ___ школи в інформаційній системі управління освітою у ___ навчальному році»
5.7. Наказ «Про виконання плану роботи школи за ___ навчальний рік»
5.8. Наказ «Про організацію роботи з дітьми, які потребують соціальної підтримки»
5.9. Наказ «Про виконання робочого навчального плану школи у ___ навчальному році»
5.10. Наказ «Про підсумки роботи з обдарованими учнями у ___ навчальному році»
5.11. Наказ «Про підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни» у ___ навчальному році»

Завантажити Накази директора школи. Навчально-методичний посібник. Помічник директора школи

  • Створено .
  • Переглядів: 878

Останні новини: