Накази та розпорядження директора школи, управлінські рішення 2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 [0 Votes]

Накази та розпорядження директора школи, управлінські рішення 2017

У книзі подано класифікацію, основні вимоги до управлінських рішень, описана технологія їхнього прийняття. Особливу увагу приділено наказам школи як основній формі управлінського рішення, подано циклограму і зразки основних наказів школи. Автор вдячний керівникам Харківської гімназії № 163, накази яких були використані при написанні посібника. Для керівників навчальних закладів.

Зміст:

РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЯК ФОРМА

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

РОЗДІЛ 2. НАКАЗ ШКОЛИ ЯК ОСНОВНА ФОРМА

УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Технологія розробляння наказів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Циклограма наказів на початок навчального року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Перелік наказів на початок навчального року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1. Наказ «Про підготовку школи до нового навчального року» . . . . . . . 29

2. Наказ «Про проведення огляду-конкурсу на кращу

підготовку навчальних кабінетів ___ школи до нового ___

навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3. Наказ «Про підсумки проведення огляду-конкурсу

навчальних кабінетів до нового навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . 38

4. Наказ «Про створення постійної технічної комісії

з обстеження приміщень і споруд». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5. Наказ «Про призначення відповідальних осіб за організацію

охорони праці в навчальному закладі та його структурних

підрозділах ___ навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6. Наказ «Про призначення відповідального

за організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі». . . . . 43

7. Наказ «Про призначення відповідального

за протипожежний стан у навчальному закладі» . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

8. Наказ «Про призначення відповідального

за організацію роботи з кислотами». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

9. Наказ «Про призначення відповідального за організацію

медичного обслуговування учасників навчально-виховного процесу

в ___ школі у ____ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10. Наказ «Про упорядкування роботи школи щодо

організації навчання учнів за індивідуальною формою

в ___ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

11. Наказ «Про розподіл функціональних обов’язків

адміністрації _______ школи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

12. Наказ «Про розподіл відповідальності щодо організації роботи

з охорони праці в навчальному закладі

та його структурних підрозділах ___ навчального року» . . . . . . . . . . 64

13. Наказ «Про призначення відповідального за організацію

роботи з охорони праці в навчальному закладі». . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

14. Наказ «Про призначення відповідального за організацію

медичного обслуговування учасників навчально-виховного

процесу в ___ школі __ навчального року». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

15. Наказ «Про призначення відповідальної особи за будівлі

на території навчального закладу». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

16. Наказ «Про створення постійної пожежно-технічної комісії» . . . . . . 71

17. Наказ «Про створення тарифікаційної комісії» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

18. Наказ «Про призначення відповідального

за бібліотечний фонд і роботу бібліотеки». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

19. Наказ «Про використання програмного комплексу

«Міська освітня мережа» в ___________ школі № _____» . . . . . . . . . 74

20. Наказ «Про призначення відповідального за заповнення сайту,

змістовність, своєчасність оновлення інформації» . . . . . . . . . . . . . . . . 74

21. Наказ «Про створення комісії громадського контролю

та організацію її роботи у _____ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . 75

22. Наказ «Про створення комісії з трудових спорів» . . . . . . . . . . . . . . . . 75

23. Наказ «Про відкриття гуртків у ____ навчальному році». . . . . . . . . . 76

24. Наказ «Про зарахування учнів 10–11-х класів

до факультативів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

25. Наказ «Про створення загону “Екологічна варта”» . . . . . . . . . . . . . . . 77

26. Наказ «Про створення загону юних друзів поліції». . . . . . . . . . . . . . . 77

27. Наказ «Про організацію волонтерського загону» . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

28. Наказ «Про створення комісії щодо виконання п. 4 ч. 2

Положення про формування і використання фонду загального

обов’язкового навчання у ______ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . 78

29. Наказ «Про організацію роботи щодо економії енергоносіїв». . . . . . . 79

30. Наказ «Про організацію навчально-виховного процесу

та режим роботи ___________ школі № ___ на ________

навчальний рік» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

31. Наказ «Про проведення Дня знань». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

32. Наказ «Про стан організації оздоровчої кампанії

влітку ____ року». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

33. Наказ «Про порядок організації роботи щодо дотримання

санітарно-гігієнічного режиму в ________ школі № ___ ______

навчального року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

34. Наказ «Про організацію профілактичних медичних оглядів

учнів ____ школи № ___ до початку ___ навчального року» . . . . . . . 87

35. Наказ «Про організацію та проведення поглиблених

профілактичних медичних оглядів учнів ___ школи № ___ __

навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

36. Наказ «Про запобігання харчовим отруєнням

та інфекційним захворюванням учнів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

37. Наказ «Про організацію профілактичної роботи з питань

попередження всіх видів дитячого травматизму». . . . . . . . . . . . . . . . . 90

38. Наказ «Про затвердження та введення в дію інструкцій

з безпеки життєдіяльності учнів». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

39. Наказ «Про проведення навчання й перевірки знань

з питань охорони праці працівників» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

40. Наказ «Про організацію безкоштовного пільгового харчування

в їдальні школи учням пільгового контингенту» . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

41. Наказ «Про організацію харчування учнів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

42. Наказ «Про організацію роботи в осінньо-зимовий період» . . . . . . . 100

43. Наказ «Про призначення відповідального

за безпечну експлуатацію електроустановок» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

44. Наказ «Про заборону тютюнопаління

та пропаганду здорового способу життя». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45. Наказ «Про перелік базових підручників для використання

у навчально-виховному процесі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

46. Наказ «Про контроль за відвідуванням учнів». . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

47. Наказ «Про роботу із зверненнями громадян» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

48. Наказ «Про організацію роботи з обдарованими учнями» . . . . . . . . 105

49. Наказ «Про організацію вивчення стану викладання

окремих предметів та рівня навчальних досягнень учнів» . . . . . . . . 106

50. Наказ «Про здійснення внутрішнього контролю» . . . . . . . . . . . . . . . 107

51. Наказ «Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

52. Наказ «Про організацію роботи з молодими спеціалістами» . . . . . . 110

53. Наказ «Про організацію позакласної роботи

з фізичної культури» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

54. Наказ «Про забезпечення медико-педагогічного контролю

за фізичним вихованням учнів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

55. Наказ «Про роботу бібліотеки школи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

56. Наказ «Про організацію роботи груп продовженого дня» . . . . . . . . . 114

57. Наказ «Про зарахування учнів 1–4-х класів до складу груп

продовженого дня ____ навчального року». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

58. Наказ «Про упорядкування роботи щодо порядку замовлення,

видачі та обліку документів про освіту випускникам ____ школи

№ ___» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

59. Наказ «Про вивчення предмета “Захист Вітчизни”» . . . . . . . . . . . . . 117

60. Наказ «Про забезпечення стрільб з пневматичної гвинтівки

з вихованцями гуртка “Захисник Батьківщини”» . . . . . . . . . . . . . . . 119

61. Наказ «Про організацію роботи ______ школи № ___

в Інформаційній системі управління освітою (ІСУО)» . . . . . . . . . . . . 121

62. Наказ «Про атестацію педагогічних працівників

у 20__–20__ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Ситуаційні накази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Орієнтовний перелік ситуаційних наказів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

1. Наказ «Про створення комісії з розслідування нещасного

випадку невиробничого характеру» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

2. Наказ «Про тимчасове звільнення від занять

учня ___ класу» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

3. Наказ «Про проведення карантинних заходів

у ___ класі». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

4. Наказ «Про зарахування учнів 1–4-х класів до складу груп

продовженого дня ____ навчального року». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5. Наказ «Про надання грошової допомоги дітям

пільгових категорій зі складу учнів ___ школи» . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Поточні накази. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Орієнтовний перелік поточних наказів із окремих питань

організації навчально-виховного процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

1. Наказ «Про введення в дію номенклатури справ

___ школи на ___ рік» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

2. Наказ «Про результати перевірки щодо організації єдиної

системи навчальної та позакласної діяльності учнів

у групі продовженого дня» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3. Наказ «Про підсумки класно-узагальнювального контролю

в 10-х класах». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

4. Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних

досягнень учнів 9–11-х класів з іноземної мови (англійської)» . . . . 148

5. Наказ «Про виконання рекомендацій після контролю стану

викладання і рівнів навчальних досягнень учнів

з української мови та літератури» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6. Наказ «Про результати виконання вимог мовного законодавства» . . . .154

7. Наказ «Про здійснення обліку відвідування учнями уроків,

роботу класних керівників щодо запобігання пропусків уроків

учнями без поважних причин». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

8. Наказ «Про організацію контролю щодо об’єктивності

семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів

у ___ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

9. Наказ «Про підсумки виконання мовного законодавства» . . . . . . . . 159

10. Наказ «Про роботу щодо профілактики злочинних проявів

в учнівському середовищі ____ школи у І семестрі ____

навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

11. Наказ «Про підсумки науково-методичної роботи

в І семестрі ___ навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

12. Наказ «Про результати перевірки шкільної документації» . . . . . . . 170

13. Наказ «Про стан ведення зошитів з української мови

та математики учнів 1–11-х класів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

14. Наказ «Про перевірку поурочних планів учителів школи» . . . . . . . 175

15. Наказ «Про виконання інваріантної та варіативної

складових робочого навчального плану за підсумками

І семестру ___ навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

16. Наказ «Про підсумки проведення експертних

контрольних робіт» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

17. Наказ «Про результати навчальних досягнень учнів

___ школи за І семестр ___ навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

18. Наказ «Про результати навчальних досягнень учнів

початкової школи у ___ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

19. Наказ «Про підсумки роботи з правового виховання,

профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі,

виконання Комплексної програми профілактики правопорушень

у ___ області на ___ роки у І семестрі ___ навчального року». . . . . 195

20. Наказ «Про проведення тижня з охорони праці

та безпеки життєдіяльності». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

21. Наказ «Про підсумки проведення тижня з охорони праці» . . . . . . . 198

22. Наказ «Про стан роботи з охорони праці у І семестрі

___ навчального року». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

23. Наказ «Про стан роботи з організації та проведення

медичного обслуговування дітей у ___ школі». . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

24. Наказ «Про підсумки роботи ___ школи з цивільного захисту

в ____ році та завдання на ___ рік» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

25. Наказ «Про підготовку та проведення

Дня цивільного захисту в ___ школі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

26. Наказ «Про організацію роботи з майбутніми

першокласниками». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

27. Наказ «Про організацію роботи щодо забезпечення

наступності у роботі вчителів 5-х класів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

28. Наказ «Про підсумки організації індивідуального

навчання у І семестрі ___ навчального року». . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

29. Наказ «Про підсумки роботи з організації харчування

учнів ___ школи у I семестрі ___ навчального року» . . . . . . . . . . . . 214

30. Наказ «Про організоване закінчення І семестру

___ навчального року». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

31. Наказ «Про організацію роботи наукового

товариства учнів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

32. Наказ «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад із навчальних предметів в ___ школі

___ навчального року». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

33. Наказ «Про підсумки участі у І (шкільному) етапі

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

у школі ___ ____ навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

34. Наказ «Про підсумки виховної роботи школи у І семестрі ___

навчального року» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

35. Наказ «Про проведення тижня психології» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Циклограма наказів на закінчення навчального року . . . . . . . . . . . . . . . 229

Перелік наказів на закінчення навчального року . . . . . . . . . . . . . . . 229

1. Наказ «Про порядок організованого закінчення ___

навчального року та проведення державної

підсумкової атестації» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

2. Наказ «Про результати шкільного огляду-конкурсу

щодо збереження підручників». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

3. Наказ «Про підсумки участі учнів ___ школи

в II (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

із навчальних предметів у ___ навчальному році». . . . . . . . . . . . . . . 235

4. Наказ «Про підсумки проведення Дня цивільного захисту». . . . . . . 236

5. Наказ «Про результати участі учнів ___ школи

в шкільному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Малої академії наук України ___ навчального року» . . . . . . . . . . . . 238

6. Наказ «Про стан управлінської діяльності щодо

забезпечення інформатизації освіти та роботи ___ школи

в інформаційній системі управління освітою

у ___ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

7. Наказ «Про виконання плану роботи школи

за ___ навчальний рік» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

8. Наказ «Про організацію роботи з дітьми, які потребують

соціальної підтримки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

9. Наказ «Про виконання робочого навчального плану школи

у ___ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

10. Наказ «Про підсумки роботи з обдарованими учнями

у ___ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

11. Наказ «Про підсумки вивчення предмета

«Захист Вітчизни» у ___ навчальному році» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Завантажити Накази та розпорядження директора школи, управлінські рішення 2017

 

  • Створено .
  • Переглядів: 1082

Останні новини: