Атестація педагогічних працівників школи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 [0 Votes]

Атестація педагогічних працівників школи

Атестація педагогічних працівників - це комплексна оцінка професійної діяльності вчителя, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

  Мета атестації:
 • активізація творчої професійної діяльності вчителя;
 • стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
 • підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів.
 • забезпечення соціального захисту педагогів.
 Завдання атестації:
 Стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку учнів.
 Принципи атестації: добровільність, відкритість, колегіальність, індивідуалізація, диференціація.
Атестація педагогічних працівників - складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної праці.

 

Усе про атестацію педагогічних працівників

Зразок характеристики діяльності заступника директора з виховної роботи
Зразок характеристики професійної діяльності учителя
Про порядок оформлення та подачі матеріалів педагогічними працівниками, які претендують на присвоєння педагогічних звань "учитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "педагог-організатор-методист", "керівник гуртка-методист" на розгляд науково-методичної ради  МОІППО
Наказ МОН № 1135 від 08.08.13 року "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Лист МОН № 1/9-617 від 10.09.13 року "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами)
Наказ МОН № 1047 від 30.07.2013 року "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"
Наказ МОН № 665 від 01.06.2013 року "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"
Робота експертної групи у період атестації працівників закладів освіти
Зразки оформлення відповідних документів

 

Критерії оцінки роботи вчителя при проведенні атестації

1. Професійна підготовка вчителя.
2. Планування вчителем навчально-виховної роботи. Виконання запланованого.
3. Реалізація в навчально-виховному процесі виховних цілей і завдань, проблеми, над якою працює.
4. Майстерність учителя у проведенні уроків і позаурочних заходів.
5. Досягнення його вихованців.
6. Ефективність виховної діяльності вчителя.
7. Авторитет вчителя серед учнів, їхніх батьків і колег.
8. Робота в класі-кабінеті. Зміст, якість, планування роботи кабінету.
9. Особисті якості вчителя.
 
ІІ. Перелік і зміст документів для атестації вчителя
1. Заява на атестацію.
2. Ксерокопії: диплома, посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації, грамот, нагород.
3. Творчий звіт про роботу в міжатестаційний період.
4. Розробки проведених за 5 років відкритих уроків, виховних заходів .
5. Плани проведених тижнів з предмета, що викладає.
6. Графіки-дослідження досягнень учнів, яких навчав протягом 5 років.
7. Моніторинг навчальних досягнень учнів за класами з предмета, який викладає.
8. Опис досвіду роботи.
9. Анкета вчителя
10. Матеріали виступів у періодичній пресі, статті, присвячені досягненням вихованців учителю.
11. Авторські програми, дидактичний матеріал, збірники і посібники з предмета, над якими працював протягом атестаційного періоду.
12. Фотоматеріали.
13. Навчальний кабінет (напрацювання за 5 років).

Джерело: http://shool-46mk.ucoz.ua

  • Створено .
  • Переглядів: 1311

Останні новини: