Річний звіт про діяльність закладу освіти

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 [0 Votes]

Фінансова звітність

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА

Іванівської філії Улашанівського ліцею

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2020/2021 н.р.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 1.Загальні відомості про навчальний заклад:

* Статут зареєстрований Славутською  районною радою, реєстраційний №166661050004000055  від 16.01.2012 року

* Свідоцтво про державну реєстрацію  Серія  А00,  №219075 видано  від 10.12.1997 р.

* Ідентифікаційний код: 22784835

2.Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1872 році (будівля складається з 2-х поверхів, проектна потужність -150 учнів).

  Адміністрація закладу намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються  поточні косметичні ремонти, є висновки державної санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні   основної школи  6  кабінетів:

-         Української мови та літератури

-         кабінет хімії  та  біології

-         кабінет історії

-         кабінет математики         

-         кабінет інформатики

-   кабінет географії

У  приміщенні початкової  школи:

 -     спальня для вихованців  ДНЗ

-    ігрова кімната

–    навчальна  кімната

-    4- кабінети для учнів початкової школи

Забезпеченість закладу меблями 90%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є їдальня,  бібліотека, спортивний майданчик.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 145 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді  та спорту Улашанівської ОТГ. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. За бажанням переважної більшості членів колективу було здійснено нарахування авансу. Бухгалтерія вчасно проплачувала за спожиту школою електроенергію та  газ. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Проте система опалення   будівлі  ДНЗ потребує негайного капітального ремонту. Це вимагає величезних коштів, яких немає у бюджеті району. Не в найкращому стані й електромережа.

Працівниками централізованої бухгалтерії  відділу  освіти, молоді та  спорту  щороку  планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Огорожа завжди побілена, бордюри підведені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Останнім часом у районі виникла проблема оптимізації мережі навчальних закладів у зв'язку з катастрофічним зменшенням кількості учнів у школах протягом останніх років. При цьому фінансування освіти здійснюється за формульними розрахунками на одного учня. При цьому коштів на утримання всіх закладів району на 2020-2021 фінансовий рік не вистачає, навіть на захищені статті.

Про видатки в цьому році на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить — їх просто немає. Фінансова криза теж відіграє тут роль — ціни на матеріали різко підскочили. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через брак коштів. Дирекція школи намагатиметься використати для цього всі можливі резерви, спонсорські та позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу

та їх раціональне використання

Для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань:

- капітального ремонту потребує  будівля  початкової школи, а саме – заміна  покрівлі,  заміна  вікон  та  дверей,  утеплення  фасаду

-     для попередження руйнування будівлі, з метою створення безпечних умов перебування дітей у закладі під час навчального-виховного процесу фасад школи потребує повної реконструкції;

-         встановлення  потребує пожежна сигналізація  в  приміщенні  ДНЗ  і підключення її до пожежного пульту;

-         капітального ремонту потребує шкільна їдальня;

-         потребують капітального ремонту також місця загального  користування.

3.Кадрове забезпечення навчального закладу:

Кадрова політика  Іванівської філії  будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання (12–річної школи). Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя – психолога, вчителя – технолога, вчителя – дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу. Враховуючи можливість і пріоритетність кадрових питань, у навчальному закладі розроблено цільову програму «Вчитель».

Мета програми: створення системи професійного росту педагогічних кадрів; удосконалення системи матеріального і морального стимулювання.

Таким чином, серед задач кадрової політики закладу можна визначити наступні:

-  активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

-  дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності;

- добір вчителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

-         впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

На початок 2020–2021 н.р. до роботи приступили 11 педпрацівників, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

 

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу педагогічну освіту і володіють державною мовою.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти  років. 

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

-         формування ключових компетентностей;

-         моніторинг якості освітньої діяльності;

-         самоосвітня діяльність педагога;

4.Медичне обслуговування учнів

 Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоровя дітей. Курс «Основи здоровя» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоровя.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованими медпрацівниками: лікарем – педіатром, стоматологом, медсестрою Славутської  районної  поліклініки.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

Рекомендації на 2020-2021н.р.:

Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

Забезпечити 100% надання довідок 086-1/0 на 01.09.2021р.

Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

5.Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-9-х класів. Сумісно зі організовано триразове харчування дітей. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу  під час своїх смачних сніданків, обідів та полуденків. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1–4 класів та бажаючі із 5-9 кл. охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після третього та четвертого уроків. Їдальня працює в основному до 15.30 -16.00.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Лікар та медична сестра ретельно слідкують за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу шкільного медпункту й харчоблоку систематично перевіряє районна санстанція.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 100-%учнів школи. В початковій школі всі учні (25 учніві) були охоплені гарячим харчуванням.

В шкільній їдальні продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій:

Всього по школі на основі наданих відповідних документів безкоштовно харчуються  5 дітей з багатодітних сімей.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

6. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2020-2021 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2020-2021 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Для школи у листопаді 2020 року були придбані медикаменти згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Заступником директора з Ковальчук  А.М.  були обстежені приміщення в яких перебуває технічний та обслуговуючий персонал, на предмет знаходження і вилучення зайвих особистих приладів не задіяних у трудовому процесі, які можуть спричинити шкоду чи аварійну ситуацію.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти  прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у школі своєчасно проводиться його розслідування.

На 2020-2020 навчальний рік плануються заходи:

-         оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

-         проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

-         провести обстеження стану енергогосподарства школи;

-         оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

-         провести заняття серед педагогічного і технічного колективу н.з. на тему «Профілактика побутового травматизму»;

- вдосконалення механізму організації дистанційного навчання, у тому числі з урахуванням проблемних питань, які виникали під час карантину;

-         провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

-         регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року зав.фапом  с.Іванівка Тимчук Л.М. проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби. Традиційним заходом у школі є ранкова гімнастика.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

7.Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №83» Дніпропетровської міської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Основний напрямок навчальної діяльності закладу в 2020-2021н.р. - впровадження інноваційних технологій та розвивального навчання, а саме:

-         робота за науково-педагогічним проектом «Росток»;

-         робота за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»;

Учні нашої школи, переможці шкільних олімпіад, приймають активну участь у районних та міських предметних олімпіадах. У районних олімпіадах протягом навчального року взяли участь 12 учнів школи. 

Свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали  3 випускники 9 класу:

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. Учні стали активними учасниками таких із них, як: «Кенгуру», «Sanflower», «Колосок», «Соняшник».

Функції предметних тижнів:

-   організаційна – тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, вдосконалити організаційні якості вчителів та розвивати організаційні здібності учнів;

- діагностична – можливість отримувати інформацію про динаміку професійного рівня вчителів та особистісний розвиток учнів;

-         моделююча – під час планування тижнів розробляється принципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності учнів;

-         пропагандистська – зміст тижнів спрямований на інформування учнів про досягнення науки та техніки, виконання перспективних завдань програми розвитку школи.

Для забезпечення зайнятості учнів в позаурочний час у школі було організовано  роботу гуртків: «Бабусина  скарбничка», «Чарівна стрічечка»

 Але в навчальній роботі є і певні недоліки, а саме:

-    недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі в відбіркових турах предметних олімпіад, як наслідок лише 2 учні є призерами  туру олімпіад;

-  необхідно активізувати форми роботи предметних гуртків з метою зацікавленості учнів до предметів;

-   створити наукове шкільне товариство та проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;

-  всім вчителям-предметникам активізувати роботу з дітьми, які мають достатній рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;

-         поновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

8.Організація виховної роботи в школі.

Організація виховної роботи у  2020-2021н.р здійснювалася  відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595від 23.08.2012 року «Про деякі питання організації виховної роботи». Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-9 класів на основі річного плану школи.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет, МО класних керівників) та із діяльності учнів .

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі школи – формування та розвиток соціальної-зрілої,творчої особистості – громадянина України.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками:

 1. Військово-патріотичне виховання
 2. Морально-правове та превентивне виховання.
 3. Громадянське виховання.
 4. Екологічне виховання
 5. Художньо-естетичне виховання
 6. Родинно-сімейне виховання
 7. Трудове виховання
 8. Формування здорового способу життя
 9. Сприяння творчому розвитку особистості

В основну діяльність школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

-         створення умов для розвитку і самореалізації інноваційної особистості;

-         виявлення та подальша робота з творчо обдарованими учнями школи;

-         виконання довгострокових комплексних програм позашкільної освіти;

-   профілактика та попередження суїцидальної поведінки, злочинності та правопорушень серед неповнолітніх;

-   втілення концепції естетичного, громадянського та військово-патріотичного виховання підростаючого покоління;

-         формування в учнів поняття і компетенції здорового способу життя.

Військово-патріотичне виховання (виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави):

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2020-2021 н.р знайшов відображення у проведенні заходів:

День визволення та України від німецько-фашистських загарбників;

-         День Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

-         День захисника Вітчизни;

-         Конкурс стройової пісні (5-9 класи);

Вже традиційними стали участь в акції - «Ветеран живе поруч», Доброго ранку, ветерани»;

Морально-правове та превентивне виховання

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня  правової освіти у жовтні 2020 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2020 року, місячників боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин.

Традиційними в школі є заходи з відзначення тижня партизанської слави, уроки мужності до річниці визволення України, зустрічі з ветеранами війни, фотовиставка, конкурс малюнків і листівок до річниці визволення України

-        «Недописані сповіді, опалені війною…»,

-         урочисті мітинги біля пам’ятника  загиблим  в  роки  Другої  Світової  війни;

-         уроки-пам'ять «Україна пам’ятає»;

-         виховні заходи до Дня пам'яті жертв голодомору "Скорботний 33;

-  уроки мужності; присвячені Дню Збройних сил України на тему «Вам захищати Батьківщину!»;

-         «Закон на сторожі прав дитини» (5-6 класи);

-         «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи);

-   «Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (5-9 класи); тижня правових знань з 01.10.2017 по 08.10.2017 року.

У школі постійно ведеться робота з виховання толерантного відношення до людей. Протягом року шкільним  психологом  Семенюк О.М. проведено  6  засідань Ради профілактики, організовані  зустрічі учнів школи з представниками правоохоронних органів, Управління Служби у справах неповнолітніх, Кримінальної міліції у справах дітей, під час яких проводились бесіди з правової тематики.

На засіданнях Ради розглядались випадки порушення поведінки учнями, схильними  до порушень  дисципліни, пропусків занять без поважних причин.

Всього розглянуто 4 випадки порушення дисципліни серед них: Калюжний  А. - 8 клас, Федорчук В .- 5 клас, Ситняк А.-3 клас, Герасимчук В.-9 клас.

Радою профілактики школи практикувались такі засоби впливу - винесення офіційного попередження про відповідальність за навчання та виховання дітей батькам (Калюжного А., Герасимчука В., Ситняка А., Федорчука В.)

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та школи.

На початку навчального року на внутрішкільному обліку було 6 учнів.

Протягом навчального 2020-2021 н.р. з внутрішкільного обліку було знято 2 учні:

У 2020-2021 навчальному році учнями школи злочинів не скоєно.

 З батьками 07.02.2021 р.проведена бесіда : «Молодь обирає здоров’я - протидія поширення тютюнових та алкогольних виробів серед неповнолітніх.

Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила психолог школи – Семенюк О.М.. Так, за  минулий рік психологом школи складено шкільний банк даних на дітей контрольованої категорії. З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам. Практичним психологом школи Семенюк О.М. проведена діагностична робота за напрямками:діагностика агресивної поведінки, акцентуації характеру.

Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, адміністрації школи за питаннями: 

«Психологічний аналіз девіантної  поведінки у підлітків»,

«Засоби подолання конфліктів».

«Моє оточення».

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-9 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються  на бесіди до адміністрації школи. Такі бесіди - консультації проведені директором школи Власюк Л.М., заступником директора з НВР Ковальчук А.М. з учнями та їх батьками: 3- Ситняком А., 9- Герасимчуком В., 8- Калюжним А., 7- Лошаковою Д.

 1. Заходи щодо відзначенняНезалежності України:

-         Єдиний урок «Україна наш спільний дім»(01.09.21).

-   Надання допомоги ветеранам війни та праці, залучення до цієї роботи волонтерських учнівських груп.

-         Конкурс малюнків «А пам'ять не згасла».

 1. Цикл заходів щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років (20.11.20-26.11.21).
 2. Цикл заходів до Всеукраїнського тижня прав. Правовий тиждень (02.12.20-06.21).
 3. Заходи присвячені Дню української письменності та мови (09.11.20).

6.Заходи направлені на протидію проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві (06.09.20-20.12.20).

Екологічне виховання (ціннісне ставлення особистості до природи) – проведення заходів, спрямованих на виконання Концепції екологічного виховання.

Організація проведення екологічних суботників (вересень – жовтень)

Організація роботи щодо участі в екологічних акціях:

-         «Чисте  село»;

-         «Чисте подвір’я»;

-         Конкурс виставка « Замість ялинки-новорічний букет» (23.12.20).

Художньо-естетичне виховання

Проведення загальношкільних свят:

-         «День знань» 01.09.20.

-         «День Працівника освіти» 04.10.20

Новорічні свята: (23.12.20 – 05.01.20)

-         Новорічне свято «Три снігуроньки»( 1-4 класи) (23.12.20).

-         Новорічна вистава «Зимові пригоди» для учнів (5-9класи) (29.12.20).

-         День святого Миколая (19.12.20)

-         Відвідування районної ялинки ( 27.12.20)

Відвідування Екскурсій:

-         до  Славутського  краєзнавчого історичного музею.    10.01.2021

 –   Поле  пам’яті 29.03.2021

–  Рівненський  зоопарк 01.06.2021

Участь у районних конкурсах

Родинно-сімейне та моральне виховання (виховання ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей):

-    Проведення спортивного свята «Тато, мама, я - спортивна сім’я» (28.01.21)

Проведення заходів до:

-         Міжнародний День людей похилого віку(03.10.20)

-         Міжнародного дня інвалідів(03.12.20).

-    Дня спільних дій в інтересах дітей та річниці Конвенції ООН про права дитини (21.11.20).

-         День матері 13.05.21.

-   Заходи щодо виконання Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві:

-         проведення Уроку гендерної грамотності

-         круглий стіл: «Розуміння ролі сучасної.

На протязі 2020-20210н.р. у шкільній бібліотеці було організовано та проведено книжкові виставки на такі теми: «Знавці дорожніх знаків», «Дорога зі школи до дому», «Здоров’я дитини – здоров’я країни», «Голодомор 1932-1933 років», «Конституція дітям», «З книгою подружиш – здоров’я здобудеш», «Чорнобиль: біль і сподівання» та проведено бесіди для учнів школи згідно даних тем.

Трудове виховання і формування здорового способу життя

Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Вчителі фізичної культури спрямовують свою роботу на активне залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Команда школи є активним учасником районної спартакіади, змагань з футболу, волейболу, аеробіки.

Сприяння творчому розвитку особистості

Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи. Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: свято Першого дзвоника, День Учителя, Свято Букваря, Новорічні свята, День Святого Валентина (5-9 класи), свято Великодня, свято Останнього дзвоника, конкурс малюнків на асфальті на День захисту дітей, та День Європи, фестиваль талантів «Крок до зірок», Свято Матері, а також в участі школи в різноманітних районних конкурсах.

Виховна робота з учнівським колективом школи проводилась на належному рівні: було виконано план роботи, проведено основні виховні заходи та ключові справи. Активну участь у шкільних заходах брали практично всі класи. На високому рівні проводилися оздоровчі, фізкультурно-масові та спортивні заходи.

Проблеми та недоліки в організації виховної роботи

 1. Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед підлітків та дітей. Тому необхідно більше приділити цьому питанню увагу, здійснювати контроль за відвідуванням учнями школи, систематично проводити цикл бесід на правову тематику з учнями та батьками, систематично залучати учнів до роботи комітетів органів самоврядування, аналізувати мікроклімат в класних колективах.
 2. Пошук і цілеспрямований вияв обдарованих дітей.
 3. Посилення контролю щодо питання дитячого травматизму. Систематично проводити наради – інструктажі класних керівників про роботу щодопопередження дитячого травматизму.

Шляхи розвитку виховної роботи на наступний рік спрямовані на усунення причин вказаних недоліків

Аналізуючи виховну діяльність дитячого самоврядування, з урахуванням особливості учнівського колективу, колективу вчителів та класних керівників спрямувати виховну роботу на наступний навчальний рік так щоб:

 1. Створитиумови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;
 2. Створити умови для формування фізично і психічно здорової дитини;
 3. Створити умови для реалізації здібностей обдарованих дітей;
 4. Застосування новітніх педагогічних технологій;
 5. Впроваджувати можливості мережі Інтернет для підвищення рівня навчання та виховання;
 6. Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,
 7. Залучати дітей девіантної поведінки до роботи школи в системі самоврядування;
 8. Модернізувати матеріальну базу школи.
 9. Продовжувати пошукову та музейну роботу в школі і районі.

9.Науково-методична робота

Працюючи над науково-методичною проблемою області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» у 2020-2021 н.р., педагогічний колектив Іванівської філії продовжував роботу над шкільною науково-методичною темою «Створення умов для розвитку творчого потенціалу та самореалізації інноваційної особистості».

На ІV (коригую чому) етапі були поставлені задачі:

-        впровадження в НВП ефективних технологій продуктивного навчання;

- практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-     підвищення якості освітнього простору;

-    перевірка рівня виконання моделей (програм) «Професійна компетентність учителя», «Формування успішної особистості», «Обдарованість», «Профільна освіта».

Для виконання цих задач у школі проводились різноманітні види та форми методичної роботи, застосовувався диференційований підхід під час методичної роботи з педагогами для підвищення їхньої кваліфікації:

 1. з вчителями, які потребують професійної допомоги (у тому числі робота наставників з молодими вчителями);
 2. з вчителями, які потребують коригування в окремих питаннях НВР;
 3. на самоконтролі працювала група вчителів-майстрів.

Протягом року поетапно проводилась науково-практична конференція з питання створення умов для самореалізації творчої особистості в процесі навчання та виховання (від етапу вивчення та аналізу науково-педагогічної літератури до проведення практикумів та узагальнення досвіду).

Відбулися психолого-педагогічні семінари у формі тренінгів, які проводили з вчителями школи шкільний психолог Семенюк О.М.  надавала велику допомогу колективу школи, проводила багато психологічних досліджень не тільки в експериментальних класах, а й в інших (з 1 по 9 класи), постійно консультувала вчителів, учнів та їх батьків, розробляла психологічні тренінги та проводила години спілкування з учнями старших класів.

У нестандартній формі протягом року відбулися засідання тематичних педагогічних рад:

-      «Практичне впровадження інноваційних технологій як умова підвищення творчої активності вчителів та учнів» (прес-конференція у листопаді 2020р., відповідальна  НВР Ковальчук А.М.);

-  «Підвищення рівня знань учнів як основа розвитку їхнього творчого потенціалу» (обговорення за «круглим столом» інформації про результати аналізу моніторингових даних, підсумків олімпіад, конкурсів та змагань за І семестр) – січень 2021р., відповідальні Ковальчук А.М. Ця проблемна тема розглядалася у формі «круглого столу» за питаннями:

 1. початкова школа – найважливіша ступінь для придбання обов’язкових знань, необхідних для розвитку здібностей особистості;
 2. наявність базових знань з предметів природничо-математичного циклу – це обов’язкова умова інтелектуального розвитку особистості, її творчого потенціалу;
 3. високий рівень навчальних досягнень учнів з предметів гуманітарного циклу як засіб виявлення та розвитку творчих здібностей;
 4. вплив знань та умінь з предметів оздоровчо-естетичного циклу на розвиток творчого потенціалу учнів.

-    «Творча діяльність вчителів як вирішальний чинник розвитку пізнавальних інтересів учнів» (квітень 2021 р., відповідальні Семенюк О.М., Гук Т.М.) На педраді були представлені практичні наробки вчителів школи у виді різноманітного досвіду (особистого, групового та колективного) – з використанням мультимедійних засобів, фото- і відеоматеріалів.

До засідань педагогічних рад виступи готували керівники методичних об’єднань та інші вчителі: Онойко Ю.П., Гук Т.М.

Крім тематичних питань на засіданнях педрад обговорювалася діяльність педагогічного колективу з виконання нормативних документів.

З метою підвищення майстерності педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році була проведена атестація трьох вчителів.. Протягом 2020-2021 н.р. вивчалася робота вчителів Гук Т.М., Ковальчук А.М., Семенюк О.М. На засіданні педагогічної ради були заслухані їх творчі звіти, представлений позитивний досвід. Вчителі, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації про ДОІППО (всього за планом на 2021 рік курси проходять 2 вчителів). 

10.Соціальний захист:

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.

В мікрорайоні школи проживає 55 дітей віком від 6 до 18 років.

Дітей, яким виповнюється 6 років на 01.09.2020р. – 6 чол.

В  Іванівській філії Улашанівського ліцею навчаються 3  дітей  учасників  АТО

Постійно працює рада профілактики, проводяться рейди «Урок», «Діти вулиці».

Кількість багатодітних сімей – 5, в них дітей  – 14, шкільного віку –12.

В мікрорайоні проживає чимало малозабезпечених сімей, у школі-12 дітей із 4-х сімей.

11.Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробни­цтво, позакласні виховні заходи.

Завдання педагогічного колективу Іванівської філії улашанівського ліцею: допомогти випускникам правильно обрати професію свого майбутнього життя, врахувати не тільки бажання учня, але й вимоги до професії.

З цією метою, починаючи з 5-го класу проводиться анкетування учнів профорієнтаційної направленості. Для 9-х класів проводиться анкетування з метою виявлення нахилів до тієї чи іншої галузі науки; зустрічі з ведучими спеціалістами районного центру зайнятості, соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді.

Значна увага приділяється співробітництву школи з ВНЗ, технікумами, училищами. Проводяться бесіди, зустрічі. Учні школи відвідують «Дні відкритих дверей» у навчальних закладах міста.

Попереднє працевлаштування випускників 9 класу

9 класи

 

Класи

Всього учнів

11 кл. інші школи

ПТУ

Технікум

Медичний ліцей

Не влаштовані

9

3

-

-

3

-

-

 

Кількість випускників 9 класів станом на 31.05.21 – 5 чол.

12.Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним сві­том, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спіл­куються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій під­бирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники всіх служб, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

Вищим органом громадського самоврядування в період між проведенням загальних зборів є рада школи до складу якої входять 4 батьків, 6 учнів, 4 учителів. Очолює раду учитель історії  Чернишова С.О., Заступник голови ради школи  Котик  Наталія  Миколаївна – голова  батьківського  комітету

Основні завдання ради:

-  підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-        сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-    стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-    зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Було сплановано 4 засідання.

За 2020– 2021 навчальний рік до директора школи було 5 письмових звернень. На всі звернення адміністрація школи відреагувала та надала відповідні відповіді (зміст звернень:  скарги стосовно некоректного відношення до учнів працівників школи, заміна вчителя фізики, недбале ставлення медпрацівника до своїх обов’язків, 1 - вдячність щодо нашого шкільного подвір’я, вдячність вчителям за плідну працю).

 1. Управлінська діяльність:

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп'ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Річний звіт про діяльність закладу освіти директора Іванівського НВК:

 

 • Створено .
 • Переглядів: 1003

Останні новини: